Aktuality

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBY

20. 2. 2023
CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025700 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI VÝROBY VE SPOLEČNOSTI KDYNIUM A. S.
je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem předloženého projektu jsou instalace statických měničů kmitočtu (SMK) na 3 pece. Místem realizace projektu je parcelní číslo st. 665/1 (k. ú. Kdyně - 664677),
které je v majetku žadatele - společnosti KDYNIUM a. s.
EVROPSKÁ UNIE