Tavení a odlévání

Tavení a odlévání

Slévač

Tavení je prováděno v indukčních pecích středofrekvenčních s automatickou regulací teploty pod stálou kontrolou odborníků. Velikost tavících jednotek je volena tak, aby zajišťovala optimální podmínky pro dodržení minimálního rozdílu teploty kovu mezi začátkem a koncem lití a rovněž i minimální změnou ve složení kovu.

Před uvolněním každé tavby k dalšímu zpracování jsou provedeny potřebně kontrolní zkoušky.

Pec Calamari Pec

Zpět    Oddělování odlitků