Materiály

Sortiment odlévaných materiálů

Oceli k nauhličování
Oceli k zušlechťování
Korozivzdorné austenitické oceli
Korozivzdorné feriticko - martenzitické oceli
Nástrojové oceli
Žáruvzdorné oceli
Litiny
Speciální slitiny

x - doporučené materiály

Po dohodě s odběratelem a za stanovených podmínek lze odlévat i některé další materiály,které budou vyhovovat konkrétním požadavkům podle funkce odlitku.

Ve sloupcích "WNr." a "zkratka" je uveden obdobný materiál dle DIN

Zpět